13 февруари 2018 г.


Мащабно по размерите си неолитно светилище е открито в непосредствена близост до замъка Уиндзор в Бъркшър. Преди 5500 години мястото е служило за събиране на големи групи от хора по време на ритуали. Откритието е направено от екип, работещ в рамките на проекта CEMEX UK, който се занимава с превантивни разкопки на места, влизащи в плановете за развитие на местните власти. Находката е в границите на ферма в Ридинг корт, близо до Дачет.

Ограничени от ровове и насипи места, с оставени проходи в отделни сегменти, подобни обекти са сред най-ранните известни ритуални паметници във Великобритания. На територията на Острова към момента са идентифицирани около 80 подобни обекта, както и няколко са установени в континенталната част на Европа. Обектът в Ридинг корт вероятно е бил обитаван сезонно. Експертите са на мнение, че мястото е служило за временно събиране на общностите от околността, които са присъствали на някакви церемонии, осъществявали са обмен на стоки, провеждали са празненства и изобщо – осъществявали са всякакъв вид социални контакти. В други обекти са откривани предмети от „внос“, които ясно сочат, че търговията и обмена на „екзотични“ предмети (каменни брадви и керамика) са били широко застъпени в тези сакрални места. Откривани са и останки от провеждани празненства, а по-рядко и погребения.


Една от характерните особености на подобни структури е, че се откриват следи от умишлено „пилеене“ на месо, най-вероятно с ритуални цели, както и вкопаването на човешки останки – предимно черепи – в основите на валовете. Налице освен това са и следи, че използваните по време на празненствата керамични съдове нарочно са разбивани; вероятно това е извършвано също с ритуална цел в края на празненствата.

Джон Пауъл, ръководител на разкопките на терен, обяснява: „Откриването и разкопките на ранно неолитно оградено светилище е невероятно преживяване. Обектът се намира в средата на ферма и бъдещата ни работа ще ни позволи да изучим систематично околния пейзаж на обекта. Надяваме се, че ще успеем да оценим как неолитната общност е повлияла на естествения ландшафт и на живота на следващите поколения, като им е оставила – буквално – върху земята знак за своето пребиваване“.

„Макар че досега сме разкрили само част от обекта, паметникът изглежда е с овална форма и вероятно пълният му диаметър е около 500 метра. Към момента сме разкрили 256 метра от протежението на дъгата от канавки и насипи – около 12 насипа сме идентифицирали вече – а останалата част се надяваме да разкопаем през тази година. Светилището се намира на леко повдигнат терен спрямо околностите, които вероятно някога са представлявали сезонно заблатявани площи в заливната част на Темза. В основите на насипите откриваме локални концентрации на останки от кости на животни, керамика и обработен кремък, които много вероятно са свързани с дейностите по изкопаването на канавките и издигането на валовете. Сред находките ни са фино обработени кремъчни върхове за стрели, ножове и назъбени остриета, декорирани керамични фрагменти, а в един от сегментите – и част от човешки череп. В яма, във вътрешността на светилището, открихме много добре изработена каменна брадва“.


Роланд Смит, археолог от Бъркшър, добавя: „Откритието е не само вълнуващо и важно, при това – в самия „кралски квартал“. Разкопките на този обект ще добавят толкова много информация към историята ни, особено за онзи ключов момент от най-ранните години на първите земеделски общности, появили се в Британия“.

Светилището край Дачет се намира в много гъсто населения неолитен пейзаж на долината на средна Темза, в който са открити редица ритуални паметници, първобитни къщи с дървен скелет и вътрешни прегради. Разкопките на новооткритото светилище ще добавят значителни доказателства за динамиката на праисторическия живот в региона. По северния бряг на река Темза са открити други три подобни места, разпределени по протежението на 15-километров отрязък по течението на Темза: единият е на югоизток надолу по течението, в Стайнс, и други два на запад, нагоре по течението – в Итън Уик и Дорни“.

Освен праисторическото светилище, археолозите са открили останки от още няколко праисторически периода, както и такива от римската епоха и от по-късни времена. Следите показват, че още след края на последния ледников период преди около 12 000 години, хората периодично са заселвали региона, занимавали са се със земеделие и животновъдство, облагородявали са пейзажа, в който живеят и са отбелязвали с ритуални празненства своето присъствие по тези места.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...