10 август 2017 г.


Воин, живял преди почти 3000 години, и погребан в поза, готов да се сражава с враговете в “другия свят”, е нова находка, която през последните дни е в полезрението на археолозите в Русия. Находката, датираща от бронзовата епоха, е оценена на възраст отпреди 2700 – 2900 години.

Необичайни особености в погребението са кама, която погребаният държи готова за бой в едната си ръка, също готов за битка нож, стиснат в другата му ръка и метален диск, служил му за превръзка на едното око (или поставен там със символичната задача да осветява пътя му задгробния живот). До тялото са положени още бойна брадва и стрели, от които са останали само върховете.

Не всички оръжия са в готовност за битки в отвъдното. Воинът освен това е имал и изкусно изработени спирални обеци; предполага се, че са от сребро или калай.


Останките са открити по време на възстановителни работи на историческа сграда. Находката е лежала под улица “Музейная” в град Омск. Добре запазеният скелет, положен със скръстени ръце, стискащи готови за битка оръжия, е лежал дълго време под изкопа, направен още през съветската ера, за да бъде положен тръбопровод от централната градска отоплителна система.


Пред местен сайт Алберт Половодов, експерт към регионалната структура на културното министерство на Русия, описва находката така: “В дясната си ръка воинът държи бронзова кама, чието острие сочи напред или нагоре, сякаш се готви да го използва, за да прониже някого. В другата му ръка е сложен нож, чието острие сочи надолу, все едно замахва да разреже някого. Ясно е, че позата, в която е положен е имитация на готовност за битка. Тленните му останки са много грижливо подготвени за пътя му към отвъдното, с разбирането, че може би там му предстои да води много битки. Това подсказва, вероятно, че и през живота си му се е налагало да води много сражения – най-вече за опазване на териториите”.


Директорът на Музея по археология и етнография в Омск Максим Грачов, уточнява, че са открити общо пет погребения, но останките и артефактите в другите четири са унищожени. “Идеално запазеното пето погребение беше много приятна изненада за нас. Открихме голям брой добре запазени предмети: оръжия, бижута и други изделия от бронз. Воинът е живял на границата между бронзовата и желязната епоха. Предполагаме, че под сградите наоколо има и други подобни погребения от същия период, но за момента терените остават недостъпни за да ги проучим”, казва Грачов.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...