12 август 2017 г.


Науката е наясно, че най-близки до нашия вид сред маймуните са човекоподобните маймуни, а сред тях – шимпанзетата. Нашият общ прародител с шимпанзетата е живял преди 6-7 милиона години в Африка, след което от него се е отделил клона, дал началото на човешкия род (затова наричат Африка люлка на човечеството), а по-нататъшното развитие на вида Homo може да се проследи по многото останки, които науката е събрала до днес и продължава да събира.

Но какво се случва, ако погледнем времевата скала в друга посока, т.е. в посока на общия прародител на човека и другите човекоподобни – не само шимпанзетата, но и горилите и орангутаните? Как е изглеждал този прародител, къде е живял, само в Африка или и още някъде другаде? Времево това се отнася за периода преди 10 милиона години, но находки от тази епоха, отнасящи се към човекоподобните примати са редки и много фрагментирани, при това често са просто отделни части от челюсти или отделни зъби.

Преди три години обаче, на антрополозите им провървява: в Кения, близо до езерото Туркана, откриват почти неповреден „човекоподобен“ череп на възраст около 13 милиона години. Черепът е малък и на пръв поглед прилича на гибонски, но анализите на разположението и строежа на зъбите показва, че е принадлежал на примат от вида Nyanzapithecus. Техни останки са откривани и по-рано в Кения, но до момента не се знае със сигурност, дали Nyanzapithecus се отнасят към човекоподобните маймуни, тъй като повечето находки са само няколко зъба.


Изследователи от Института по еволюционна антропология към обществото „Макс Планк“ на Нюйоркския университет и няколко други научни центъра проучват в продължение на няколко години черепа, като използват и източник на синхротронно излъчване в Гренобъл, за да надникнат – в буквалния смисъл на думата – вътре в костите.

Зъбите, останали в черепа се различават от онези, по които дотогава са идентифицирани Nyanzapithecus, и затова учените го класифицират към нов вид Nyanzapithecus alesi. Думата „alesi“ от езика на народа туркана означава прародител, а антрополозите имат всички основания да смятат, че са успели да открият общия прародител на всички хоминиди – така наричат с общо название орангутаните, горилите, шимпанзетата и хората. Освен зъбите, за принадлежността на новия вид към хоминидите подсказва и строежа на евстахиевата тръба, която съединява средното ухо с глътката.

Що се отнася до малкия размер на черепа, заради който за малко не бива определен към вида на гибоните (които също се отнасят към човекоподобните маймуни, но формират отделно семейство на гибоновите), то всичко се свежда до факта, че черепът е принадлежал на индивид, загинал в съвсем млада възраст – той (или тя) е бил само на година и четири месеца. Пълните резултати от изследването са публикувани в списание Nature.

Разбира се, науката все още не знае с абсолютна увереност, дали точно Nyanzapithecus са прекият общ прародител на хоминидите. Във всеки случай обаче, общите ни предци са били много подобни на тях. Фактът, че останки от Nyanzapithecus са откривани и продължават да бъдат намирани в Африка, показва, че еволюцията на тези клонове от приматите, които в крайна сметка довеждат до появата на човека, е още по-дълбоко вкоренена в този континент – там са живели не само предците на човека, но и предците на техните предци.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...