13 юли 2017 г.


Учените официално потвърждават, че медта, използвана да се изработи острието за брадвата на “ледения човек” Йоци, не е с произход от района на Алпите, както се предполага първоначално, а идва от южните части на Тоскана в Италия. 

Няма нищо изненадващо в това, е 5300-годишната добре запазена мумия на Йоци, открита на 19 септември 1991 година в австрийските Алпи, е обект на постоянни проучвания и научни търсения. Всъщност, вероятно това е най-детайлно изследваното тяло на отдавна починал човек. Според ново научно съобщение, вече официално е потвърдена хипотезата, че медното острие на бойната брадва, открита до мумифицираното тяло на Йоци, е изработено от метал, който не е добит в района на Алпите – както се предполага първоначално, а идва от южните части на Тоскана в Италия. Химическият анализ е проведен в Университета в Падуа, като е използван съвсем малко метал. Изотопният анализ е извършен съвместно с Университета в Берн.

Брадвата на Йоци. Медното острие е закрепено с брезова смола и кожени ремъци към дръжка, издялана от тис.
Резултатите от анализите са публикувани на 6 юли в PLOS ONE. От тях без никакво съмнение става ясно, че металът за медното острие на брадвата на Йоци идва от находища в Тоскана. Според експертите, медта от южната част на Тоскана е лесно да бъде идентифицирана и се различава от останалите медни руди в Европа и Средиземноморието заради рядка вариация на изотоп на оловото, съдържащ се в оловните примеси в медта. Точно уникалният състав на метала от тосканските медни находища е установен в острието на брадвата на Йоци.

Брадвата с медно острие е открита преди 25 години заедно с други предмети, принадлежали на Ледения човек Йоци. Начинът, по който острието е закрепено за дървената ръкохватка още тогава позволява да се извърши радиовъглеродно датиране, което посочва, че оръжието е изработено някъде в периода между 3346 и 3011 г. пр.н.е. Брадвата на Йоци за момента е най-древната в света, напълно запазила се брадва от неолита. Изработена е от медно острие, закрепено с кожени ремъци и брезова смола към дървена дръжка, издялана от тисово дърво.

А) Това е най-старата медна брадва, а видът, в който се е запазила е позволила извършването на прецизно радиовъглеродно датиране. B) Леки дефекти и деформации в задната част на острието. Образците за анализа в новото изследване са взети от основната пукнатина. 
Още през есента на миналата година, групата експерти по архео-металургия от университета в Падуа, водена от д-р Джилберто Артиоли, излиза с хипотезата, че медта за брадвата на Ледения човек е добита от находища в южната част на Тоскана. За да проучат точния произход, италианските учени вземат малка проба от острието. След това сравняват съотношението на изотопа на оловото в метала, което служи като своеобразен “пръстов отпечатък” за рудите, тъй като пропорционалното му съдържание остава непроменено и във всички предмети, изработени впоследствие от извлечения от рудата метал. Данните от анализа на медната брадва на Йоци са сравнени с много други от множество минерални находища в Европа и целия средиземноморски регион.

Резултатите от сравненията недвусмислено посочват произход на рудата от южна Тоскана. Сега, когато данните са официално научно потвърдени, новата информация предизвиква изследователите, които следва да търсят отговори на наистина интересни въпроси. Дали Йоци е бил търговец, пътуващ вероятно до района около съвременна Флоренция? Какви са били търговските и културни връзки с юга през онези далечни времена? Дали обмяната на стоки е била съпроводена и с миграция на населението? Означава ли това, че праисторическите “бизнесмени” от южните части са се насочили към алпийския район, или е било обратно?

Районът на Йоцталските Алпи, където е открито мумифицираното тяло на Йоци (отбелязано с червена точка)
Категоричните резултати от този проект затвърждават и по-ранните заключения, до които достига д-р Артиоли. Експертът по архео-металургия търси отговор на въпроса, докъде са се простирали социално-икономическите връзки между хората, живели през “медната епоха” и как металът се е разпространил из Европа. Новата информация от изследването на острието на брадвата на Йоци подкрепя връзката между късно неолитните общности е Централна Италия (културата Риналдоне) и онези, населявали северните райони на Апенините (Спиламберто, Ремедело), и от там до популациите по южната дъга на Алпите, където е и ледникът, в който е открито мумифицираното тяло на Йоци.

Няколко въпроса обаче остават без отговор. Никой не може да даде абсолютно точен отговор, дали медта за острието е придобита като суров метал или Леденият се е сдобил направо с изкованото острие за брадвата; нито химичните анализи, нито изотопните могат да дадат информация по темата. Все пак, сравнения с други метални остриета от Централна Италия насочват към хипотезата, че Йоци е придобил вече изработеното острие, а не суровия метал.

Експертите са оптимистично настроени, защото смятат, че новите открития ще помогнат в последващи археологически проекти, чрез които да се проследи разпространението и търговските маршрути от Централна Италия до района на Алпите – от металургична гледна точка - на неолитните брадви. В наши дни пътуването от Италия до Австрия е въпрос на часове. Преди пет хилядолетия обаче нещата стоят по съвсем друг начин и това е представлявало доста изморително и рисковано начинание, защото човек е разполагал само с едно транспортно средство – собствените му крака.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...