5 юни 2017 г.

Общи обеми на генерираните от домакинствата въглеродни емисии
Изследователи са изчислили какъв е приносът на различните части на Европа в замърсяването с въглероден диоксид, а следователно и в глобалните промени на климата.

Изследването е публикувано в списание Environmental Research Letters. Екипът, извършил разработката е воден от Диана Иванова от Норвежкия университет за наука и технологии. Разгледани са въглеродните емисии, генерирани от страните в Европейския съюз. Резултатите показват, че е налице доста голяма разлика между Западна и Източна Европа.

Изследването описва въглеродните емисии, генерирани от потреблението в домакинствата от 177 региона в 27-те държави от ЕС.
Съотнесено към броя на населението Великобритания е един от най-големите замърсители с въглеродни емисии. В югозападната част на Острова, например, поданиците на Кралицата са над два пъти по-отговорни за емисиите от въглероден диоксид, отколкото в други части на Европа. Само части от Гърция, Германия и Финландия се доближават до "първенците" в тази не много престижна класация.

Най-ниски са емисиите от въглероден диоксид в Източна Европа. С най-добри показатели се оказват Румъния, Унгария и България.

Все пак, когато се отчитат общите обеми на емисиите (не разпределени върху броя на населението), нещата изглежда по-различно. Части от Испания, Италия и Централна Европа са източник на значителни въглеродни емисии, докато Великобритания в тази класация стои значително по-добре.

Долната карта ясно показва, че някои региони са в по-голяма степен отговорни за емисиите в дадена държава. Например, Северен Рейн-Вестфалия и Бавария генерират 40% от въглеродните емисии на Германия.

Генерираните в домакинствата въглеродни емисии спрямо броя на населението
Екипът прави констатациите си на база изследване на емисиите, генерирани от различни дейности в домакинствата в различните региони и държави. С най-голям принос в отделяните въглеродни емисии е транспорта - автомобилите в домакинствата генерират почти 30%. Приготвянето на храни също добавят не малка част - 17%. Домашното производство на облекла пък е с относително скромните 4%.


Изследването е от особена важност, в контекста на усилията на ЕС да намали въглеродните емисии. Плановете предвиждат към 2020 година нивата на въглеродни емисии в ЕС да са с 20% по-ниски от нивата, отчетени през 1990 година.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...