6 май 2017 г.


Археолози откриха в Луксор градина, която е част от един от некрополите. Досега за съществуването в древен Египет на погребални градини се знаеше само от изображения по фрески.

Откритието е на испански учени, които провеждат разкопки в Долината на царете на територията на Дра Абу ел Нега — древноегипетски погребален комплекс, който се състои от два отделни некропола. Най-ранните погребения в него се отнасят към времето на XI-тата династия (2170−2020 г. пр.н.е.), най-късните - към периода на управление на XVIII-тата династия (1550−1292 г. пр.н.е.).

Погребалната градина е открита в един от гробищните комплекси. Създадена е преди около 4000 години в периода на управление на фараоните от XII-тата династия. През тази епоха, продължила 213 години, Египет се превръща в могъщо и стабилно царство, което притежава не само икономически, но и военен потенциал, позволил му да завладее Нубия и да получи контрола върху златните залежи на покорения си съсед. През тези години е възстановена запуснатата по-рано иригационна система в Египет; отново фараоните започват да строят пирамиди.

Учените обясняват, че погребалните градини са имали задачата да снабдяват починалите с всичко необходимо за задгробния им живот. Малкият участък с размери 3х2 метра се намира на повдигната, открита площадка пред входа на каменна гробница. Градината е поделена на квадратни сектори, всеки от които е с дължина на страната приблизително 30 см.


В тях са се запазили семена, а това позволява да се разбере, кои растения древните египтяни са смятали за "жизнено необходими". Засега е установено, че в единия от ъглите на погребалната градина е растял храст тамарикс (ракитовица), а до него е имало съд, в който са поставяни фурми: вероятно е това да са символи - на прераждането или пък просто дарове за мъртвите.

Останалите семена все още се изследват от експертите. За съществуването на погребалните градини науката знае отдавна, но до този момент само по изображенията им във фрески в гробниците. Археолозите са категорични относно важността на откритието: с негова помощ ще бъдат разкрити още аспекти от живота на древните египтяни.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...