19 май 2017 г.


В картата с разпределението на микровълновия фон на Вселената има едно кътче, наричано "Студеното петно", което озадачава учените: не могат да обяснят на какво се дължи тази "аномалия", която не се вписва в стандартния модел на космологията.

В нова разработка изследователи предлагат по-екзотична теория за произхода на "Студеното петно". Според тях, то е резултатът от колизия между нашата и друга вселена. Казано по друг начин, теоретично това може да послужи като доказателство за съществуването на мултивслената.

Резултатите от новото изследване са публикувани в статия за  Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Според тях, съгласно настоящите космологични теории, само 2 % е вероятността "Студеното петно" да е резултат от статистическо отклонение. Тоест, не, че е невъзможно да се случи, а просто е твърде малко вероятно.

Екипът учени, извършил разработката, разглежда разпределението на галактиките във видимата Вселена и установява, че няма нищо необичайно в начина им на движение и разпределението им. Предположението е, че в миналото този регион, където е "Студеното петно", е бил населен със сравнително по-малък брой галактики; това би обяснило картината в разпределението на микровълновото излъчване, която наблюдаваме днес. Това предположение обаче, се оказва невярно.

"Студеното петно" представлява област, разположена по посока на съзвездието Еридан, в което се наблюдава аномално ниско ниво на фоновата микровълнова радиация, останала след Големия взрив. Намира се на около 3 милиарда светлинни години от нас.

"Резултатите от изследването ни не казват нищо по повод съществуването или не на мултивселената. Това, което се опитваме да направим с изследването си е, да тестваме хипотезата, че огромната празнина, съвпадаща по място със "Студеното петно", е била толкова "студена", че е била в състояние да образува "петното". И това може би се е случило по начин, който е извън съвременните разбирания на космологията", казва Руари Макензи, участник е екипа изследователи.

Проучването показва, че съществуващият в момента модел с твърде малка вероятност може да обясни съществуването на "аномалията" и вероятно има друга теория, която по-добре да опише онова, което наблюдаваме. На всички е ясно, че в научната област е от решаващо значение вижданията ни да се адаптират при предоставянето на нови доказателства и да се признават ограниченията, които съществуващите теории и хипотези притежават.

"Сега е ясно, че вероятността за появата на такава "празнота" е съвсем минимална, разглеждана от позиция на съществуващите модели. Това налага да се търсят други предположения, обясняващи възможните причини за появата на "Студеното петно". Сред подобни хипотези са нестандартната инфлация, сблъсък между вселени и още дузина други идеи", подчертава Макензи.

"Резултатите от изследването ни допускат възможността за такива обяснения, но те по никакъв начин не подкрепят една или друга хипотеза. Възможно ли е "Студеното петно" да се приеме за доказателство за сблъскването на вселени? Може би. Имаме ли нужните доказателства, за да твърдим това? Не. Подобни екзотични хипотези се нуждаят от повече доказателства, преди да е възможно да се приемат за реални обяснения на света около нас", добавя ученият.

Казано по друг начин, няма нищо лошо да се разсъждава в посока съществуването на мултивселената, но конкретни доказателства в подкрепа на това разсъждение, липсват. Ще ни се да вярваме, че някъде там има и още вселени като нашата, в която обаче пиците не са толкова мазни като в тази. Но преди да разполагаме с категорични факти за това, ще трябва да се придържаме към реалността и да помним, че не е добре да се изяждат повече от две пици наведнъж.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...