13 октомври 2016 г.

Терминът "планета-джудже" беше приет от XXVI Асамблея на Международния съюз по астрономия през 2006 година и е част от новия начин за класификация на небесните тела. За да бъда наречена една планета джудже, тя трябва да отговаря на следните критерии: да обикаля в орбита около Слънцето; да е с достатъчна маса, за да може под въздействието на гравитационните сили да поддържа хидростатично равновесие и да е с форма близка до сферичната; да не е спътник на друга планета  и да е в състояние да "разчисти" района на орбитата си от други обекти.

Международният астрономически съюз официално е признал до момента съществуването на пет планета-джуджета: най-големият от астероидите Церера и транснептуновите обекти Плутон, Ерида, Макемаке, Хаумеа. Предполага се, че поне още 40 от известните обекти в Слънчевата система са с характеристики на малки планети, а в Кайперовия пояс вероятно има до около 200 такива планети.

Транснептуновият обект, класифициран като 2014 UZ224, е открит от астрофизика от  Мичиганския университет Дейвид Гердес (David Gerdes) и група студенти. През 2014 година младите учени получават задачата да открият на снимки движещи се в рамките на Слънчевата система обекти. Разработват софтуер, който още през първите месеци от наблюденията, им помага да открият около петнадесетина неизвестни дотогава тела.

Детайлното анализиране на техните траектории е позволило един от откритите обекти да бъде причислен към планетите-джуджета. 2014 UZ224 се намира в орбита в разсеяния диск - отдалечен в Слънчевата система регион, където се намират не много на брой ледени небесни тела. По-близката до Слънцето граница на тази област се намира в Кайперовия пояс, който започва зад орбитата на Нептун. Диаметърът на 2014 UZ224 е между 420−1180 километра. Движи се по силно разтеглена орбита и за да направи една обиколка около Слънцето са му нужни 1136 години.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...