9 юни 2016 г.

След детайлен анализ на спътникови снимки от последните тридесет години, експерти са достигнали до извода, че тундрата вече не е характерния за Арктика пейзаж. В северните райони все повече са “южните” растения.

Изследването е проведено от специалисти на NASA. Анализирани са 87 000 спътникови снимки на северноамериканската част на Арктика, направени от спътниците Landsat в периода между 1984 и 2012 година.

Приблизително една трета от територията в региона е заета от арктическа тундра – област на ниски, плоски и блатисти крайбрежни равнини. Характерното за тези равнини е плътната почва, а през краткото лято вечно замръзналите почви се покриват с “разтопени езера” от успелият да се стопи лед. Суровият климат дава на растенията възможност да се появят за съвсем кратко: от края на юни до август, но дори и в това време на годината са възможни слани.
Растенията, които виреят по тези места са предимно мъх и лишеи, като не растат плътно, а само на малки групи в защитените от силните ветрове места.

Доскоро по тези места дори и ниските храсти са рядко срещани – за тях условията просто не позволяват да се развиват. Но заради глобалното затопляне през последните 30 години, климатичните условия в Арктика значително са се променили.
В резултат на това, както пише в сайта на NASA, 30% от арктичните територии забележимо са “позеленели”. Появили са се достатъчно храстовидни растения, като на места растат доста нагъсто. Това става възможно заради повишаването на средногодишната температура, както и на по-продължителните периоди на топло време. Едновременно с това на 3% от площите растителността, напротив, е значително намаляла в сравнение с по-ранните периоди.

Изводите на специалистите са важни не само за разбиране на общите промени в климата, протичащи в глобален мащаб. Арктическата тундра е място, където обитават многобройни уникални животински видове. Сега специалистите ще проучат по какъв начин промените в растителната покривка и температурата ще се отразят на числеността на популациите в ареала.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...