24 юни 2016 г.


Във Вселената има – буквално – повече неща, отколкото могат да видят очите ни. От десетилетия вече науката ни е наясно, че в космоса има много повече материя, отколкото можем да видим с “невъоръжените си очи”, но и досега опитите да открием какво представлява “тъмната материя” си остават безрезултатни.

Напоследък една нова хипотеза набира сила. Тя гласи, че тъмната материя всъщност представлява черни дупки, обвиващи галактиките, от които из целия космос са се проточили нишки, оплитащи се в безкрая на пространството.

Физици от университета “Джон Хопкинс” смятат, че откриването на гравитационните вълни предоставя и доказателство за връзката тъмна материя – черни дупки. Черните дупки, от които бяха регистрирани за пръв път гравитационни вълни чрез обсерваторията LIGO, са в точния диапазон на масите, за да бъдат определени като първични черни дупки, чрез които може да се обясни тъмната материя.

“Не казваме, че това е самата тъмна материя. Не бихме заложили домовете си на това твърдение. Само твърдим, че това е правдоподобно звучащ аргумент”, казва в публикация един от авторите на хипотезата, Марк Камионковски.

През септември месец миналата година LIGO засече сливането на две черни дупки с маса 30 пъти превишаваща тази на Слънцето, да се сливат в един обект с маса от 60 пъти слънчевата. Черните дупки се формират от тежки звезди, избухнали като свръхнови. В локалното пространство те не надвишават маса от 15 пъти слънчевата.

Размерите на обектите, засечени от LIGO, предполага, че са се формирали или от по-огромни звезди – такива, които все още не сме успели да видим, защото са от първите, най-древни звезди, появили се във Вселената, или самите черни дупки са се зародили директно от Големия взрив.

Друг интересен момент е, че според най-новите компютърни симулации броят на подобни обекти потенциално е огромен. Астрофизиците смятат, че при потенциалното наличие на много “събития с участието на обекти с 30 слънчеви маси, то се налага да се намери и обяснение за тях”. Може да се окаже, че откриването на гравитационните вълни е пряко свързано с тъмната материя. Учените виждат голям потенциал за изследване в тази насока.

Предстои обаче да се извършат много анализи, които да намерят факти, подкрепящи тази смела хипотеза. Но ако се намерят потвърждения, то ще бъде решен още един от фундаменталните проблеми в астрономията.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...