2 юни 2016 г.

снимки: MOLA
Римски дървени таблици са открити при изкопни работи в Лондон. Археолозите са идентифицирали една от тези таблички като най-старият ръкописен римски документ, откриван досега в Британия.

По време на изкопни работи за изграждането на новия главен офис на Bloomberg в Лондон, археолози са открили дървена табла, използвана от римляните за писане. Разчетеният текст върху нея я датира с точност от 8 януари 57 година. Това се казва в съобщение на Археологическия музей в Лондон (MOLA).
Освен това са намерени други таблички, сред които е и една, върху която се среща най-ранното упоменаване на Лондон. Разчетени са още древни “финансови” документи, както и таблици, свидетелстващи за воденето на обучение по писане.

Общо са открити над 700 артефакта. Когато сградата бъде завършена, артефактите ще бъдат изложени в специално създадено за целта помещение в нея, уточняват световните агенции.

Според съобщението на MOLA, таблиците хвърлят светлина върху първите години от живота на днешната британска столица, записани с думите на “хората, които са живели, работели, търгували и администрирали дейностите в новия град”.

Директорът на музея Софи Джаксън казва, че находките “надминават всичките ни очаквания” и ще позволят на археолозите “да надникнат по-отблизо в живота на първите британски римляни”.

Най-ранното споменаване на Лондон

Специалистите приемат, че тази таблица се явява най-ранното писмено споменаване на Лондон. Написаното е с поне 50 години по-старо от упоменаването на Лондон в “Анали” на Тацит.

Датираният в периода 65/70-80 година надпис на дървената табличка гласи: "Londinio Mogontio", което в превод означава: “Лондон, за Могонтий”.

Най-ранната таблица, чийто текст може да бъде разчетен

Тази таблица пък е се смята за най-ранният за римска Британия документ, който може да бъде прочетен. Датира, според MOLA, между 43 – 53 година – първото десетилетие след налагането на римската власт над Острова.
Преводът на текста от таблицата гласи: “…защото те се хвалят по целия пазар, че си им дал пари на заем. Затова те моля, за твой собствен интерес, за да не се чувстваш жалък… няма да са благоприятни за личните ти дела…”

Доказателство за водене на образователен процес

На тази таблица са изписани буквите от латинската азбука: "ABCDIIFGHIKLMNOPQRST"
Археолозите смятат, че това е упражнение по писане, или нагледна демонстрация на грамотност. Много е вероятно табличката да се окаже най-ранното доказателство за римско училище на територията на Британия.

Най-ранният точно датиран документ от римска Британия

На тази табличка е написано: “В консулството на Нерон Клавдий Цезар Германик за втори път и Луций Калпурний Пизон, на 6-тия ден преди януарските иди (по съвременния календар – 8 януари 57 година). Аз, Тибул - освобожденец (освободен роб) на Венустий, пиша това за да потвърдя, че дължа на Гратий – освобожденец на Спурий 105 денария от цената на стоката, която ми беше продадена и доставена. Тези пари дължа на него или на лицето, което предяви искането им…”

Според MOLA, това е най-ранният откриван досега документ от римска Британия с абсолютно точна датировка. Финансовата “полица” е с дата от 8 януари 57 година.


Документите на римляните са записвани върху дървени таблици, покривани с почернен восък. За писане са използвани метални стилуси. Въпреки че восъкът отдавна се е разпаднал, записаното върху него се е “отбелязало” върху дървената подложка.

Районът, където е направено откритието, се намира в близост до изчезналата вече река Уалбрук. В древността табличките са попаднали по неизвестна засега причина в тинестите отлагания по бреговете на реката и това е помогнало дървото да се запази добре до наши дни.

След изваждането им, таблиците са поставени във вода за известно време. После са почистени и изсушени чрез замразяване.
Доктор Роджър Томлин, който работи по превода на документите, казва, че се чувства “привилегирован, заради възможността да прочете личните документи” на хората от Римски Лондон.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...