13 май 2016 г.

Брин Лацкий от университета в Принстън публикува заключенията от свое изследване, в което доказва, че разумни цивилизации от третия вид по скалата на Кардашев не съществуват. Предварителния доклад по изследването му е приета за разглеждане от сайта arXiv.org.

През 1964 година съветският астрофизик Николай Кардашев публикува в “Астрономически журнал” статия под заглавие “Предаване на информация на извънземни цивилизации”. В нея той класифицира разумните цивилизации в пет общи категории, базирайки се на степента и вида енергия, които използват. Световете от първи тип използват енергията от собствената си звезда, която могат да получат в рамките на планетата. Вторият тип цивилизации използват енергията, достъпна им в рамките на цялата планетна система (в рамките на концепцията за сферата на  Дайсън), а третият тип цивилизации – са онези, които ползват енергията на цяла галактика. Четвъртият тип са онези, способни да употребят енергията в цялата Вселена, а петият – съществата надхвърли рамките на нашата вселена и преминали в мултивселенските или някакви по-горни нива на съществуване.

Ученият обосновава защо не съществуват цивилизации от трети тип, като изтъква три основни аргумента. Първият най-общо казва, че разумни цивилизации от този тип биха могли да живеят в изолирани “черни кутии”, чиито стени представляват непрозрачни екрани от диполни частици. Вторият аргумент предполага, че във всяка галактика има достатъчно материал, от който да се построи такава “черна кутия”, в частност – космически прах, а и не представлява проблем да бъде създаден такъв материал.

Третият аргумент е, че излъчването на стените на “черната кутия” я превръща в мощен източник на микровълново лъчене. Температурата на такова излъчване трябва да е по-висока, отколкото тази на реликтовото излъчване. Авторът прави оценка на възможния спектър на черната кутия и размерите на заеманата от нея област (галактика). Обекти с подобни характеристики на микровълновото излъчване Лацкий не е успял да намери по картите, с които науката разполага към момента.

Към днешна дата учените са проучили около три милиона галактики, в които има над 300 квадрилиона подобни на Земята екзопланети. Тези галактики, заедно с изследваните от Лацкий десет хиляди галактични клъстъра, се намират на разстояние не по-голямо от 700 мегапарсека.

В заключенията на своето изследване авторът изказва предположението, че дори и ако някоя цивилизация в даден момент от развитието си достигне третото ниво по скалата на Кардашев и успее да изгради “черната си кутия”, то тя ще просъществува не много дълго. В частност, създаването на “черна кутия” с мащабите на Слънчевата система може само за няколко столетия да провокира екологична катастрофа, която да сложи край и на нашата цивилизация.

Според някои астрофизици, в сагата Star Wars имаме почти точен пример за цивилизация от трети тип по скалата на Кардашев.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...