27 май 2017 г.

Преди повече от 8 десетилетия, на 27 май 1930 година, американецът Ричард Дрю получава патент за скоч лепенките. Ричард работи като инженер в завод за производство на шкурки. През 1923 година е пратен в автосервиз, за да провежда тестове за качеството на произвежданите от фабриката модели шкурки.

Дрю забелязва, че работниците в сервиза имат проблем с модерното по онова време двойно оцветяване на купетата на автомобилите – не успяват добре да отделят вече оцветената част от вторият цвят. Тогава на инженера му хрумва идеята да създаде водоустойчива лента, която надеждно да се залепя за повърхностите, но да не поврежда вече нанесената боя след отлепяне. За разработването на тази хитринка, Дрю получава финансиране от работодателя си.

Две години по-късно, през 1925 година, екипът на Ричард създава първият прототип на подобна лепнеща лента. Според легендата, работниците, които изпробват лентата в автосервиза, започват да я наричат скоч (scotch), което е синоним на “скръндза”. А това вероятно се дължи на факта, че използваното лепило е скъпо и заради това е нанесено само в краищата на лентата.

През 1929 година лепилото започва да се нанася по цялата лента, но производителят харесва наименованието “скоч” и не тръгва да го променя.
По-късно Ричард Дрю разработва прозрачна залепваща лента на полимерна основа, а по-късно и целофанов вариант, който се ползва предимно за опаковане на хранителни продукти.

Прието е, че търговската марка Scotch се ражда през 1930 година, когато след редица подобрения залепващата лента придобива вида, който ни е добре познат, и след получаването на патента за изобретението.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...