22 май 2016 г.

Геофизици описват катастрофални явления, които могат да се окажат съдбоносни за над 500 милиона души по света, живеещи в районите на речни делти. Изследването е публикувано в списание Science Advances.

Учените са моделирали в лабораторни условия наводнение, което може да се случи заради глобалното затопляне и вследствие на него под вода да се окажат огромни обитаеми днес територии. В реални условия е невъзможно да се проведат изпитания, заради самите мащаби на явлението.

Вместо това, учените са използвали идеята за хидродинамичните подобия и са моделирали наводнение в делтата на река, като по този начин детайлно са проучили механизма на протичането му. Според геофизиците, тези знания могат да помогнат, за да се намалят щетите от подобно стихийно бедствие и да бъдат спасени милиони жиовти.

Причините, водещи до унищожаване на речните делти се крият в повишаването на морското равнище, океанските бури, улягане на ландшафта и намесата на човек. Тези събития променят речния алувий – дънните отлагания от големи и малки камъни и чакъл.

Основният извод от изследването на специалистите е, че най-голяма роля в разбиването на алувия имат процесите, протичащи на строго определени места (отбелязани на снимката) в делтата на река. Учените обясняват по този начин и размерите на делтите, както и механизмът на възникването им.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...