11 април 2016 г.

В далечното минало планетата ни е “бомбардирана” от радиоактивни химически вещества, следствие от няколко взрива на свръхнови звезди.

В земната кора под Тихия, Атлантическия и Индийския океани е открито високо съдържание на радиоактивния изотоп на желязото Fe-60. Изследване, проведено то Националния университет в Австралия показва, че тези частици са попаднали на Земята преди повече от милион години. “Родили” са се от взривовете на свръхнови звезди. Например, една от свръхновите е избухнала преди около 2,3 милиона години и е била с маса около 9,2 пъти по-голяма от масата на Слънцето. Друга свръхнова е избухнала преди около 1,5 милиона години, а нейната маса 8,8 пъти е превишавала тази на нашето светило. И двата космически взрива са се случили на дистанция от порядъка на 196−424 светлинни години от Земята.

По време на изследването, което обхваща времеви промеждутък от 11 милиона години от живота на планетата ни, екипът учени е събрал 120 образци от дъното на трите големи океана на Земята. Радиоактивният изотоп Fe-60 е с период на полуразпад от 2,6 милиона години, а всички запазили се на планетата образци от него са с извънземен произход.

Радиоактивното желязо е дошло на Земята, след като преди 1,7−3,2 милиона години планетата няколко пъти е била “бомбардирана от космически радиоактивен боклук” от взривяването на свръхнови звезди, смятат учените. Хипотезата им се потвърждава и по геоложките данни за протеклите през тези периоди климатични промени на Земята.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...