26 февруари 2016 г.

Белите мечки са всеядни хищници. Еднакво опасни са както за другите животни, така и за представителите на собствения си вид. Когато храната започне да не достига, възрастните бели мечки са способни да убият и изядат малки бели мечета.

Хищничеството вътре в един вид, което наричаме канибализъм, се среща сред повече от 1300 вида животни, в това число сред риби и насекоми, както и сред бозайниците като маймуни и кучета. Едно от последните проучвания на канибализма сред белите мечки е проведено от Стивън Амструп от научно-изследователския център в Аляска. Работата разглежда случаите на канибализъм сред бели мечки, обитаващи района на крайбрежието на морето на Бофорт от 2004 година насам.

Ученият отбелязва, че с всяка следваща година случаите на канибализъм от страна на възрастни животни, чиято жертва стават млади бели мечета, се увеличават. Според специалиста това се дължи най-вече на глобалното затопляне, в резултат на което значително намаляват ледените полета. Белите мечки ловуват тюлени под ледените блокове или докато плячката им лежи върху ледовете.

Много последващи изследвания потвърждават изводите на Амструп. Наскоро участници в арктична експедиция, организирана от National Geographic, стават свидетели на кървава случка с канибализъм. В стряскащото видео, което са заснели очевидците, може да се види как мъжкар след преследване отделя малко мече от майка му, убива го и го изяжда.

Специалистите обясняват, че в дивата природа този поведенчески модел е един от инструментите на естествения подбор. При изчезването на нормалните източници на храна, хищникът разбира се ще се насочи към всеки достъпен му източник на плячка. С изяждането на представител на собствения си вид, той освен това намалява броя на преките си конкуренти.

Канибализмът, заедно с бракониерството и нефтените разливи са трите основни причини, които влияят най-пряко върху числеността на популациите на белите мечки. По данни на Международния съюз за опазване на дивата природа в момента в света живеят около 30 000 бели мечки и видът им е със статут на “застрашен”. Ако екологичните условия не се променят към по-добро, след три поколения (около 34,5 години) броят на белите мечки ще намалее с 1/3.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...