21 февруари 2016 г.

Около подобната на Слънцето звезда 55 Рак А, която се намира на 40 светлинни години от нас, обикаля екзопланетата 55 Рак е. Масата ѝ е 9 пъти по-голяма от тази на Земята.  Планетата спада към класа на т.нар. “суперземи” – планети, чиято маса няколко пъти надвишава тази на Земята, но е недостатъчна, за да се смята за газов гигант, по подобие на Юпитер и Сатурн от нашата система. Екзопланетата обикаля по много близка до звездата си орбита и продължителността на “годината” ѝ е само 17,6 часа.

Прекалено “близките” отношения със слънцето ѝ правят напълно невъзможно на планетата да се развие форма на живот. Атмосферата ѝ се нагрява до 2000 градуса. Но това не я прави по-малко интересна за изследване. Поради това, че 55 Рак е преминава пред звездата си повече от веднъж на денонощие (земно денонощие), дава на астрономите възможност с помощта на телескопа “Хъбъл” да съберат голям обем от данни за спектъра ѝ. Съпоставянето на спектъра “екзопланета+звезда” и чистия спектър на самата звезда, прави така, че да може да се отдели сигналът, който се отнася пряко за атмосферата на планетата.

Оказва се, че в атмосферата на 55 Рак е присъстват водород и хелий, и няма никакви следи от вода. Забелязани са следи от синилна киселина (циановодород), което обаче ще изисква по-детайлни проучвания с по-чувствителни прибори.
Освен, че едва ли някой организъм би желал да еволюира, дишайки цианиди, резултатите от изследването на атмосферата на планетата, показват, че в нея се съдържат много повече въглеводороди, отколкото се очаква. Това от своя страна означава, че има вероятност самата планета да е изградена от въглерод например, под формата на графит, а не е изключено и да е по-екзотичният вариант – диамант.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...