3 ноември 2017 г.

Данните от многобройни изследвания, проведени в Африка, твърдят, че многоженството оказва лошо влияние на здравето на децата и благосъстоянието на семействата с много жени. Дали това е вярно твърдение, проверяват британски, американски и танзанийски медици и антрополози.

За целта учените провеждат детайлен анализ на разликите в условията на живот на моногамни и полигамни семейства в Танзания. По време на изследването, проведено между 2009 и 2011 година, специалистите събират данни за живота на 3584 семейства, от които 2268 имат деца на възраст до 5 години. Около 65% от участниците в изследването се отнасят към една от четирите етнически групи в Танзания: масаи, сукума, ранги и меру.

Според получените данни, сведенията, че многоженството е основната причина за проблемите със здравето и недохранването при децата, не се потвърждават. Такива проявления не се наблюдават в полигамни семейства, особено когато мъжете съжителстват постоянно с децата и жените си.

Нещо повече, както става ясно, голямата общност по-добре се грижи за малките деца и по-успешно обезпечава себе си с храна, тъй като може да обработва по-големи площи земя и да отглежда повече добитък. Ако се сравняват децата от полигамните и моногамните семейства, живеещи в една и съща местност, то при първите здравето е много по-добро, отколкото при вторите.

Според авторите на изследването, получените по-ранно данни за вредите от полигамията са получени по време на изследвания, които не отчитат особеностите на местността на обитание и социално-икономическото състояние на хората. Не е взет под внимание фактът, че в неблагоприятна от гледна точка на екологията среда, децата разбира се, боледуват по-често, отколкото връстниците им, живеещи при нормални и по-добри условия.

Учените предупреждават, че забраната на многоженството може да нанесе вреди на жените, особено в поселенията, където се наблюдава значително неравенство между мъжете. Такава забрана би ограничила жените в избора на брачен партньор.

В същото време, полигамията може да донесе ползи и на мъжете. Както става ясно от по-ранни изследвания, продължителността на живота на мъжете в страни, където полигамията е разрешена, е по-голяма, отколкото там, където властва моногамията.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...