15 септември 2019 г.

Ново изследване дава най-точният до момента отговор на въпроса колко дървета има на Земята. 3,04 трилиона – с 95% точност твърдят авторите на проучването. Точността е близо осем пъти по-голяма, спрямо предишни подобни опити. Авторите на изследването обаче подчертават, че броят на дърветата днес е намалял с 46% спрямо това, което е бил в зората на човешката цивилизация преди 11 000 години. Т.е. нашите древни предци са бродели по планетата, на която е имало над 6 трилиона дървета.

Резултатите от изследването са публикувани в списание Nature. Извършено е от международен екип изследователи при водещото участие на специалисти от Университета Йейл. “Преброяването на дърветата” е извършено с помощта на комбиниран метод, основаващ се на сателитни снимки и над 400 000 замервания на терен. Учените приемат, че дефиницията за дърво е “всяко растение с дебелина на ствола по-голяма от 10 см на височината на гърдите”.

Водещият автор в изследването Томас Кроутър от Йейлския университет подчертава, че при предишни подобни изследвания са преброявани само дърветата с диаметър на стъблото над 50 см. Данните от новото изследване ще се използват за изработване на карти на застрашените от обезлесяване региони; динамиката в рециклирането на водите и количествата парникови газове в атмосферата, които могат да бъдат поглъщани от дърветата.

Може би най-важното заключение, до което са достигнали изследователите, касае ролята на човечеството в промяната на света, в който живеем.Кроутър казва: “С дейността си човека е намалил почти на половина броят на дърветата на планетата и днес виждаме резултатите от тази ни намеса. Изследването ни показва, че това което правим за да запазим горите на Земята е абсолютно недостатъчно и е нужно да вложим много повече усилия във възстановяването на горския фонд”.

Данните от изследването ще са полезни и при изчисляване на количествата въглерод, съдържащи се в земната растителност. От резултатите става ясно, че има положителна взаимовръзка между броя на дърветата в даден район и запасите от въглерод. Но тази връзка не е толкова “твърда”, тъй като в местата с прекомерна концентрация на дървета се наблюдава и голямо количество на ниски дървесни видове и храсти, които не могат да абсорбират големи количества въглерод.


Основните показатели от изследването са: 1,39 трилиона са дърветата в тропичните и субтропичните гори, 0,74 трилиона са в района на тайгата и т.нар. бореални региони, а в умерените климатични зони живеят 0,61 трилиона дървета. Благодарение на данните от наземните преброявания и измервания, изследователите са измерили и гъстотата на дърветата в различните горски масиви.

На база данни от последните 12 години изследването е установило още, че всяка година в световен мащаб броят на дърветата намалява с 15 милиона. Като се вземе предвид възстановената горска растителност, нетно на година дърветата на Земята намаляват с 10 милиона броя. Основната причина за тази тенденция е човешката дейност, категоричен е Кроутър.

Друг важен извод от изследването е свързан с глобалната акция под егидата на ООН, т.нар. план “1 милиард дървета”. Сравнено с данните от изследването, планираното от световната организация засаждане на 1 милиард дървета по света представлява 1/3000 част от общия брой на дърветата на Земята, което още веднъж показва, че са нужни много повече усилия, ако желаем да запазим земните екосистеми.Изводът е ясен: Човешката дейност драстично променя земните екосистеми. В момента на всеки човек от населението на Земята се падат по 422 дървета, но ако тенденциите се запазят, само след 150 години този брой ще намалее до 214. Плашещо е да разбереш, колко много вреди нанасяме на скалистата топка, която е единственото място, на което можем да живеем.

-----------
За още новини харесайте страницата ни във Facebook>>>

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...