4 септември 2016 г.

Според най-новото изследване на специалисти от Германия и Русия, загадъчният Шигирски идол е на възраст от около 11 000 години. Това заключение го прави с 1500 години по-стар от досега смятаното. Новото датиране прави загадъчната дървена статуя два пъти по-стара от пирамидите в Гиза и Стоунхендж във Великобритания.

През 1997 година е извършено радиовъглеродно датиране на идола. Изследването тогава е проведено в лабораториите на Геоложкия институт на Руската академия на науките. Резултатите показват, че скулптурата е създадена преди около 9500 години. За да бъде потвърдена възрастта й, седем малки фрагмента от скулптурата са изпратени в Германия за извършването на спектрален анализ. Точно този анализ дава новите данни – Шигирският идол е на 11 000 години.

Томас Тербергер, един от ръководителите на екипа немски изследователи от Хановер, извършили спектралния анализ, казва: “Информацията е много важна, защото ни дава нов поглед към развитието на цивилизацията и изкуството в Евразия и на човечеството като цяло. С увереност може да се твърди, че преди 11 000 години ловците и номадите-събирачи в Урал са били не по-малко развита култура, отколкото земеделците от Близкия Изток”.

Немските изследователи отнасят Шигирския идол към епохата на холоцена, която започва преди около 12 000 години и продължава и до днес. Според изследването скулптурата е издялана от прясно отсечена 157-годишна лиственица (род иглолистни дървета от семейство Борови). По цялата дължина на идола древният майстор-дърворезбар, с помощта само на каменни инструменти е изрязал множество знаци и йероглифи, които някои изследователи разглеждат и като послание, оставено от древните хора.

Шигирският идол представлява скулптура с височина 2,8 метра. Но в оригиналният си вид е бил много по-висок – достигал е до 5,3 метра, т.е. колкото двуетажна къща. Открит е на 24 януари 1890 година по време на разработването на нови територии от Шигирския торфен терен. По разпореждане на тогавашния собственик на земята – граф А.А. Стенбок-Фермор находката е извлечена от торфа и предадена в музея на Уралското общество на любителите на естествознанието.
Днес най-древната в света дървена статуя е изложена в Музея по история и археология на Урал.
Рисунка на Шигирския идол, изпълнена от Владимир Толмачов през 1916 г. В червено са оградени лицата, които древният резбар е изрязал в дървения идол. Част от намерените в началото парчета са изчезнали през годините и не е ясно къде се намират.0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...