30 юли 2015 г.

Хората, у които преобладават екстровертните* черти, не могат да устоят на изкушението от непланирани разходи и им е трудно да спестяват. Това е изводът на философа Джейкъб Хирш от Ротманското училище по мениджмънт към Университета на Торонто (Канада).
Ученият провежда серия изследвания, чиято цел е да се изучи връзката между екстровертността и вземането на решения, касаещи финансови въпроси в големи колективи. Изхождайки от предположението, че много хора вземат решения в зависимост от особеностите на характера си, Хирш решава да изясни, дали това се отразява на поведението, например, на населението на страната.

По време на първото си изследване, философът търси връзка между нивото на екстровертност сред жителите на САЩ и обемите на личните им спестявания, анализирайки и данните за промените в тези показатели с течение на времето. Според резултатите му, периодът, в който се наблюдава най-изразена екстровертност в чертите на американското общество, съвпада с времето на рязко намаляване на спестяванията на гражданите в САЩ.

Втората разработка на Хирш е посветена на това, как американците харчат парите си. Оказва се, че в периода на изразена екстровертност, хората харчат значителна част от доходите си веднага, без да спестяват.

В последното изследване философът прави оценка на това, как нивото на екстровертност при жителите на различни страни е свързано с процента спестявания от Брутния вътрешен продукт на държавата. Изводите му са, че по-екстровертно ориентираните нации са с по-ниски нива на спестявания. При това, на тази връзка не влияят такива различия в отделните страни като средна продължителност на живота, средна възраст на населението и жизнения стандарт.

В изводите от трите изследвания Хирш подчертава, че екстровертите предпочитат да получат по-малка награда, но веднага, отколкото да чакат нещо по-добро след време. Според учения, това е и причината, която кара есктровертните хора да правят спонтанни покупки, водещо след себе си натрупването на задължения и намаляване на спестяванията им. Философът обобщава, че на “Екстровертните хора им е много трудно да се противопоставят на желанието да притежават незабавно онова, което им е харесало”.

Като цяло, казва в заключение Хирш, получените данни показват, че изучаването на личностните особености на хората, в това число и на големи групи, може по-добре да се разбере как вземат финансови решения и какво определя икономическото им поведение.

По-рано американски учени, след продължило 50 години изследване, стигнаха до извода, че екстровертите, заради импулсивността и склонността си незабавно да дават израз на преживяванията си, а не да ги крият в себе си, по-рядко страдат от сърдечно-съдови заболявания. Интровертите**, напротив, с 40% по-висока е вероятността да имат такива проблеми.

* Екстровертните хора са насочени навън - те се фокусират към външната среда и черпят енергията си от взаимодействието си с нея. По-силно изразената екстровертност води до по-силна нужда от социални контакти. По-склонни са към спонтанност, избухливост и прибързани реакции. Характеризират се с активност, нужда от популярност и общуване с други хора, инициативност, повишен ентусиазъм.

** Интровертните хора са насочени навътре, към вътрешния си свят и енергията им идва от него. Те са по-малко склонни да търсят социални контакти, в сравнение с екстровертите. 

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...