30 май 2015 г.

Мъртво море е едно от най-удивителните места на Земята. Нивото на водите му е на 427 метра под нивото на световния океан и всяка година намалява с около 1 метър. Крайбрежието на езерото (каквото всъщност представлява Мъртво море) е най-ниската част от сушата на планетата. Водите на Мъртво море са втори по соленост в света. Над това чудо на природата е надвиснала опасност – Мъртво море умира.

През последното столетие природните ресурси на Мъртво море се разработват с нарастваща интензивност. Промишленият добив на минерали и използването на 80% от водите на вливащите се в Мъртво море притоци са довели до рязко спадане на нивата на подпочвените води. През последните 25 години нивото на водите на Мъртво море е спаднало с 25 метра и разрушителните процеси, предизвикани от намалелите водни ресурси, набират сила. Всяка година нивото на водите на езерото спада средно с 1 метър.

През 1977 година заради засушаване, Мъртво море се оказва разделено на две части – северна и южна. Южната част се намира под контрола на заводи за добив на минерали. Предприятията извличат бром, калиев хлорид и други минерали. Кристализацията на солите се извършва посредством изправяне. За тази цел южната част е превърната в  система от свързани басейни, които обаче нарушават естествения процес на циркулиране на водните маси в Мъртво море.

Създалата се ситуация води след себе си екологична катастрофа. Първите й предвестници може да се видят и днес. Падането на нивото на подземните води довежда до образуването кухини под земята, станали повод за много срутвания и слягане на почвите. На териториите на Израел и Йордания има над 1200 места, на които са наблюдавани такива срутвания, а дълбочината на някои от образувалите се пукнатини достига до 25 метра.

Най-голяма е опасността от срутванията, образували се близо до пътни артерии и населени места. Регистрирани са случаи, когато земята се продънва буквално след преминаването по път на туристически автобус. За щастие никой от пътниците не пострадва при този инцидент. До днес трима души са станали жертва на други случаи на неочаквани срутвания.

През последните години ситуацията започва да заплашва туристическата индустрия и става причина за безпокойство както в Израел, така и в Йордания. Предложени са няколко проекта, целящи пренасочване на води от Червено и Средиземно море към Мъртво море. В момента съвместен проект на Израел и Йордания за прехвърляне на вода от Червено море е на стадий моделиране. Учените се опитват да предскажат последиците от строежа на такъв канал и как той би повлиял на околната среда. Стойността на проекта се оценява на 3-4 милиарда долара.

Спадането на нивото на Мъртво море не е единственият проблем, заплашващ този уникален феномен. През последните десетилетия Мъртво море е замърсявано от изхвърляните в него канализационни води от много палестински градове. Ситуацията се усложнява от пластмасовите боклуци, които се оказват в Мъртво море, донесени с вливащите се води. Израелското правителство разработва проекти за подобряване на екологичната ситуация.

Но до пълно решаване на проблема има много време, защото първо трябва да бъдат изградени канализационни колектори на територията на Палестинската автономия. В момента палестинската администрация няма готовност да предприема строежа на подобни съоръжения, чието финансиране и предлагане идва от Израелска страна. Ситуацията е такава от много години. От палестинска страна инициативи по утилизация на отходни води е предприемана рядко и то само от няколко частни лица.

По западното крайбрежие на Мъртво море, само със силите на местни фермери, са изградени басейни за улавяне на отпадните води от селскостопанските дейности. Но експлоатацията на такива съоръжения се оказва непосилна и много колектори са изоставени и занемарени. Екоактивисти от Израел опитват да протестират по този повод през Министерството по околна среда в Йерусалим.

Първото споменаване за “Мъртво море” е открито в трудовете на древногръцкия учен Павзаний, цивял през II в. пр.н.е. Той е първият, описал и изследвал водите му. Езерото се нарича “мъртво”, защото, заради прекалено високата си соленост, не позволява във водите му да живеят нито риби, нито други организми (с изключение на няколко вида бактерии в устието на река Йордан). През последните години на XX и началото на XXI век са открити около 70 вида оомицети и висши гъбични, които са в състояние да понесат максималната засоленост на водоема.

В Мъртво море се вливат няколко периодично пресъхващи ручеи и река Йордан. Само през последните 40 години обемът на водосбора е намалял от 1,43 милиарда кубични метра за година до 100 милиона кубични метра за година.

В района около Мъртво море са открити известните Кумрански ръкописи. Това са над 600 манускрипта, доказващи, че юдейската секта  на есеите още през II век преди раждането на Христос е изповядвала принципи, сходни с евангелските заповеди. Първите свитъци от Кумран са случайна находка на момче, което се натъква на тях през 1947 година.

В района на Мъртво море са се намирали и библейските градове Содом и Гомор.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...