14 май 2016 г.

Отговорът на този въпрос сигурно ще ви учуди.
Свикнали сме да приемаме, че кислородът на планетата се “произвежда” от растенията. Това е вярно само донякъде. Растителните видове, в процеса на фотосинтеза, консумират въглероден диоксид, който под действието на светлината и с присъствието на вода и азотни съединения, се "преработва" от хлорофила. Растенията си набавят по този начин нужният им въглерод, а като остатъчен продукт от протичащите реакции се образува кислород, който се отделя в атмосферата. Така че става въпрос не за чисто производство, а до “рециклиране с добавяне”. При това, много от вас погрешно смятат, че дърветата са с най-голям принос в този процес. Не са. Водораслите преработват далеч по-големи количества въглероден диоксид, отколкото всички други растения на Земята, взети заедно.

А кислородът в земната атмосфера започва да се натрупва, когато преди 2 700 000 000 години на планетата се появяват цианобактериите – първите живи организми, произвеждащи кислород.

Учените са пресметнали, че кислородът, който днес се съдържа в атмосферата ни е повече от милион гигатона. Всички растения на Земята (и водораслите в това число) са “произвели” същото количество кислород за последните 2 000 години. Същевременно обаче, точно толкова кислород е изразходван във времето и за окислението на биомасата – т.е. процесите на гниене.
Резултатът от това е, че съдържанието на кислород в атмосферата се запазва едно и също, като концентрацията му варира незначително - с точност до стотни от процента.

Преди повече от два милиарда години, произвежданият от биосферата кислород бързо е разходван в реакциите, водещи до окисляването на съединенията, от които са изградени скалите. В наше време обаче на практика вече не е останало какво да се окислява.

Така че, дори и цялата биосфера на Земята да загине, съвсем нищожна част от свободния кислород ще се разходва за окислителни процеси при формирането на скали, а останалото количество ще се запази за дълго.

С други думи, кислород в атмосферата ще има за много, много дълго време (разбирайте, толкова, че поне още милиони поколения хора да изживеят отреденото им време), което няма как да се определи с точност.

Друг е въпросът, че без растенията - съществена част от естествените филтри на Земята - рециклирането на отделяният в атмосферата (било то от процесите на гниене, или от океанските води, или от дейността на човек) въглероден диоксид и други парникови газове (метан и азотни съединения) ще се извършва с по-бавни темпове.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...