10 май 2015 г.

Древната Archaeornithura meemannae е водила начин на живот, сходен с този на съвременните чапли
Само преди седмици се разгоряха спорове около откриването на странния крилат динозавър И ци (“Странното крило”). И ето, че сега има новина за ново древно същество с крила, живяло преди около 130 милиона години. Находката отново идва от Китай, но този път не става дума за динозавър, а за истинска птица – най-древната, известна до момента на науката. Останките на два птичи скелета са открити от учени от Института по палеоантропология в Пекин, заедно с техни колеги, специалисти по палеонтология на гръбначните от Китайската академия на науките. Резултатите от изследването на находката си те са описали в статия за списание Nature Communications.

Смята се, че птиците се появяват преди около 150 милиона години, когато малки хищни динозаври постепенно еволюирайки се сдобиват с пера и се научават да летят. Веднага след това еволюиралите животни се разделят в две основни групи – едните са наречени истински, или ветрилоопашати, птици (и от тях водят началото си всички съвременни пернати), а другите се наричат енантиорнисови птици. Енантиорнисите са били доста разпространени за времето си (въпреки, че вероятно са летели по-зле от обикновените птици), но към края на кредата те изчезват напълно, заедно с динозаврите. При тях характерна особеност са наличието на зъби в клюна и нокти на крилата, но и като цяло строежът на телата им е различен от този на обикновените птици. Всичко е точно обратно и от там произлиза названието им – енантиорнис, т.е. “противоположни на птиците”.

Реконструкция на енантиорнисовата птица Iberomesornis romerali.
Линията на истинските птици има много преимущества спрямо “противоположните”. Мощните летателни мускули, крилата, които се изграждат от различни на вид пера и това ги прави с прекрасни летателни характеристики, бързото индивидуално развитие (строежът на костите на предците на съвременните птици показва, че те са растели много по-бързо от енантиорнисите), и редица други показатели, по които птиците са изпреварвали “роднините” си от паралелната линия. Съвсем доскоро обаче учените не бяха наясно, кога истинските птици са се сдобили с тези “конструктивни плюсове”. Бихме могли да си припомним известният на почти всички археоптерикс, но археоптериксите живеят доста преди разделянето на птиците на два клона. Между тях и първата истинска птица има археологическа пропаст от 20 милиона години – период, през който са откривани само останки от енантиорниси.

Затова и не би било преувеличено да се каже, че вниманието на палеонтолозите по света в момента е приковано от двата скелета, открити от Мин Ван, Чжунхе Чжоу и техните колеги. Находката е от североизточен Китай. Новият вид е наречен Archaeornithura meemannae, и не само запълва празнината между археоптериксите и другите известни останки от истински птици – находката дава и отговор на въпроса как са се формирали птиците в хода на еволюцията. Много са особеностите, които правят A. meemannae сходен със съвременните пернати: например, опашните им пера са били разположени ветрилообразно, костите в края на крилата са сраснали, укрепвайки цялата конструкция, а на предните краища на крилата има малки разклонения, които очевидно са им помагали за по-добра маневреност в полет.

Освен това A. meemannae са имали доста дълги крака - подобни на днешните щъркели, жерави, чапли – изобщо, живеещите в блатисти местности птици. Тоест, още по времето, когато A. meemannae са се появили, еволюцията на истинските птици ги е приспособила към много специфична екологична ниша. Крачейки из древните блата, предците на съвременните птици са имали възможността да се хранят с по-богата на белтъчини храна, в сравнение с “противоположните птици”, които са предпочитали да живеят по дърветата. В гъстите корони на дърветата, разбира се, е по-безопасно, отколкото в откритите блатисти или крайбрежни пространства, но богатата на белтъчини храна покрива всички минуси на подобен начин на живот. От друга страна, повишените рискове да станат плячка за някой сухопътен хищник е подтиквало древните истински птици да стават все по-добри в летенето.

Новите находки отместват “датата на раждане” на истинските птици с няколко милиона години назад във времето. През периода между археоптериксите и до появата на A. meemannae, птиците са успели да придобият всички най-важни “птичи” особености, които им позволяват да оцелеят по време на голямото измиране на животински видове през епохата на кредата. Всъщност, не бива да се смята, че изчезването на видовете не е засегнало и пернатите – много видове истински птици са споходени от съдбата на динозаврите и енантиорнисите. Но видовете, които са оцелели, са успели в пълна степен да се възползват от преимуществата, които еволюцията им е подарила много преди това.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...