26 април 2015 г.

Вероятно този въпрос ще ви се стори лековат и несъществен. Може и да е така, но все пак, защо полиетиленовите торбички шумолят? Сигурно вече се досещате за правилният отговор. Но да започнем от там, какво представляват тези торбички.

Полиетиленовата лента има свойството да се огъва безшумно, но само ако не настъпват пречупвания. Торбичките, които са направени от две полиетиленови ленти, залепени в единия край, може да бъдат отделени от останалите в пакета без да шумолят много.

Но когато започнете да поставяте в торбичката продуктите от магазина, неминуемо ще се стигне до шумоленето, което е предизвикано от простото “трошене” на полиетиленовите влакна, от които е изградена материята на торбичката. Всяко пречупване на влакно е съпроводено от съвсем слабо шумолене, но взети заедно всички “счупени” влакна произвеждат познатия на всички ни шум.

Ако обобщим, торбичките шумолят, защото полиетиленът се начупва.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...