29 април 2015 г.

Астрофизици, след като са събрали огромно количество от данни, касаещо разположението на галактиките в радиус от 2 милиарда светлинни години от Земята, са създали първата най-подробна за момента “3D-карта” на космоса. Картата е сферична, тримерна и показва местоположението и разпределението на масите на галактиките в този обем от пространството около нас.

Постижението извежда космическата картография на ново ниво, позволяващо да се проследи придвижването на галактиките в космоса. Предишните подобни опити да се “картографира” Вселената не вземаха под внимание и не представяха точно движението на небесните обекти. Съобщение за разработката е публикувано в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Картата ще помогне на учените да придобият по-добра представа колко точно е загадъчната тъмна материя във Вселената и как е разпределена из пространството. По разположението, големината и скоростта на галактиките, астрофизите могат да екстраполират къде се “помещава” тъмната материя и евентуално да намерят обяснение защо галактиките се намират на точно тези места.

Картата е с цветна кодировка. Светлосините тонове показват, че в района има галактики. Изсветляването на синьото към бяло показва регионите със струпване на галактики, а с червено са отбелязани районите със супер галактични клъстери. Непроучените за момента райони са оцветени в средните тонове на синьото.


Има няколко интересни неща, на които може да обърнете внимание във видеото. Разпределението на галактиките е неравномерно и няма някаква видима “логика” в начина им на “разхвърляне” в пространството. Учените казват, че може да си представяме картата като подобна на релефа на планини и долините между тях (съотнесено към по-познати ни неща). Точно това е "поведението", което специалистите са очаквали да наблюдават в мащабните структури (каквито са галактиките), породени от квантовите флуктуации  в ранната Вселена.

Астрофизиците възлагат големи надежди на тази карта, че ще им помогне да разберат поне отчасти що е то тъмна материя и как е разпределена из космоса.
Теоретично тъмната материя се възприема като субстанция, съдържаща се в невъобразимо големи количества във Вселената. Всъщност, теориите твърдят, че тя съставлява по-голямата част от масата в космоса. Тъмната материя не отразява и не излъчва светлина, затова и не може да бъде пряко  наблюдавана или измерена, но все пак взаимодейства на гравитационно ниво. Предполага се, че тъмната материя гравитационно влияе и оказва ефект на видимата материя (като галактиките и звездите, например), и че дори може да има ефект върху пътя на видимата светлина.

На следващият етап учените ще започнат да детайлизират “картата”. Регионите, в които са забелязвани по-необичайни обекти, движещи се необичайно бързо (или бавно), ще са сред първите, на които ще бъде обърнато повече внимание.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...