23 февруари 2015 г.

снимка: Марк Подрабинек/natgeo.com
Шаман извършва обредно приношение на духовете на леда на езерото Байкал, близо до свещения връх Ижимей на най-големия остров в езерото – Олхон.

Нивото на водата в Байкал е паднало до минималната отметка от 456 метра. Очаква се, че до края на месец май нивото ще се понижи с още 13-16 см. Причина за ниските нива са слабите валежи през миналогодишните лято и есен. Притока на водите е бил едва 67% от средното.

Теоретично нивото на водата в езерото Байкал трябва да се колебае между пределния минимум от 456 метра и критичния максимум от 457 метра – т.е. един метър. Руското правителство на 26.03.2001 година определя тези две граници като максимално допустими стойности.

Според еколозите спадането на водите под минималния праг крие опасности за цялата местна екосистема. При понижаването на нивото ще последва изсушаване на крайбрежните гори и възникването на торфни пожари.

Байкал е най-дълбокото и едно от най-древните езера на планетата. Възрастта му се определя на около 25 милиона години. В Байкал се вливат 336 реки, но основна роля за водния му баланс играе река Селенга, която носи половината от годишния приток на водите в него.


В световен мащаб езерата заемат около 1,5% от площта сушата. Хидролозите са пресметнали, че на планетата ни има около 5 милиона езера, чийто общ запас от вода е 230 000 кубични метра. От тях пресноводни са 123 000 кубични метра. На езерото Байкал се падат 1/5 от пресноводните запаси в езерните води на планетата.

По обем Байкал превишава водите на петте Велики езера в Северна Америка, взети заедно. Специалистите са изчислили, че за да бъде запълнен целият му обем (ако си представим, че коритото му е празно), всички реки на Земята трябва да изливат водите си в него в продължение на 300 дни

Водообменът в северната котловина на Байкал протича с периодичност от 225 години, в средната част – за 132 години, а в южната – за 66 години. Това прави водите му пригодни за употреба за питейни нужди без каквото и да е необходимост от допълнително пречистване.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...