5 април 2017 г.

Един от най-интересните за решаване проблеми пред съвременната астрономия са т.нар. бързи радиоимпулси (Fast Radio Bursts, FRBs). Науката все още не е наясно кой или какво изпраща тези кратки радио "залпове" с огромна енергия из цялата Вселена. Изобщо, не са ясни и източниците, откъдето пристигат до нас.

За пръв път за бързите радиоимпулси се заговори в средите на астрофизиците преди 10-тина години, когато такива сигнали бяха регистрирани от радиотелескопа CSIRO Parkes. Определението що е то FRBs към днешна дата звучи като "интензивни, с продължителност от милисекунди 'радио-светлинни' импулси, които вероятно пристигат от много големи разстояния". Те са милиарди пъти по-ярки, отколкото сме регистрирали в нашата галактика.

През годините са регистрирани над 20 FRBs, но мненията за произхода им са противоречиви. Мнозина експерти се съмняват, че изобщо пристигат от далечния космос; отдават появата им по-скоро на земна "намеса", пораждаща енергийните импулси.

Но Маниша Халев, докторант в Австралийския национален институт  и екипът ѝ, са потвърдили, че бързите радиоимпулси, които са регистрирани през изминалите 10 години, еднозначно пристигат от дълбините на космическото пространство.

Все още произходът на FRBs остава неизяснен, но според съобщение в Science Alert “данните категорично показват, че те пристигат от участък по посока на съзвездията Кърма и Хидра". (на снимката по-долу са отбелязани с червени "звезди")


Трудностите при определяне на източниците на FRBs се състоят в технологиите, които използваме - обикновено това са единични радиотелескопи с параболични антени, чрез които е трудно да се определи откъде точно пристига сигнала. Един от участниците в изследването, Крис Флин, обяснява: "Конвенционалните единични телескопи с параболични антени често имат проблем с точното установяване, че регистрираните сигнали пристигат от места, извън земната атмосфера".

Затова обаче науката разполага с телескопи като Molonglo. Това е впечатляващо по мащабите си съоръжение - антените му заемат площ от 18 000 квадратни метра (в "полезрението му" попадат 8 квадратни градуса от небесната сфера). Параметрите му са много подходящи за следене за FRBs. А още по-добрата новина за учените е, че този телескоп е така изграден, че е предпазен от регистрирането на каквито и да е сигнали, дошли от рамките на земната атмосфера.

Точно с помощта на радиотелскопа Molonglo Маниша Халев и колегите ѝ са успели да регистрират, проучат и публикуват последния си доклад, касаещ случи на три бързи радиоимпулса.

Австралийското правителство е финансирало програма за подобрения на телескопа Molonglo, чрез които астрофизиците се надяват, че ще успеят в крайна сметка да установят какво точно поражда FRBs. По думите на Халев, "да разберем откъде произхождат тези импулси ще е ключа към това, кое ги поражда. До този момент само един случай на FRBs е пряко свързан с конкретна галактика. Надяваме се чрез Molonglo да направим това за още много такива импулси".


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...