11 юли 2018 г.


Да се оплакваме, че се чувстваме по-различно по време на магнитни бури, стана мода през последните десетилетия. Големите метеорологични сайтове дори предлагат информация, касаеща напрегнатостта на магнитните полета в района, в който се намирате (доколко е вярна е спорно).

Защо смятаме, че магнитните бури повлияват самочувствието ни?
Две са основните хипотези. Първата гласи, че в някои тъкани на организма ни, в това число и в мозъка, се съдържат нанокристали магнетит (Fe3O4). Наследили сме го от древните ни предци, които са го използвали като “вътрешен компас” (доказано е, например, че такива частици помагат за ориентацията на гълъбите и други животни). Промените в магнитното поле въздействат на тези наночестици магнетит, раздразват рецепторите и мозъчните структури, което води до появата на усещане, близко до породените от стреса.Другата хипотеза обръща внимание на това, че много от процесите в организма, като например, генерирането и провеждането на нервните импулси, от гледна точка на физиката си представляват протичане на електрически ток. А всеки протичащ ток се влияе от промените в напрегнатостта на магнитните полета в средата, в която се намираме.

Трябва да се има предвид, че няма постигнат консенсус в научните среди за действителното наличие на пряка връзка между магнитните бури и психологичното и физиологичното ни състояние.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...