31 март 2016 г.


След анализ на открити на територията на Канада коматиити, учени от Франция, Германия и Русия са достигнали до извода, че в древни времена под повърхността на Земята е съществувал гигантски океан.

Коматиит е събирателно название на комплекс от ултраосновни и основни скали, залягащи в основата на разрезите на редица докамбрийски зеленокаменни пояси. Наречени са така, по името на река Комати (Komati) в Южна Африка, където за пръв път са открити образци от такива скали.

Екипът изучава минерали, открити на територията на Канада. Анализът на образците коматиити от зеленокаменния пояс Абитиби (канадския щит от Североамериканската платформа), дава на учените възможността да направят оценка на запасите от вода под повърхността на Земята.
Коматиити от архайския период
Резултатите от изследването си учените публикуват в списание Nature. Специалистите са достигнали до извода, че на дълбочина 410-660 километра под повърхността на Земята се намира гигантски по мащабите си  резервоар, който се е формирал в условията на много високи налягания и температури, достигащи до 1600 ºC. Подземният водоем с гигантски размери е съществувал през архай – един от четирите еона в историята на Земята, който се отнася за времето отпреди 4,0 – 2,5 милиарда години.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...