21 февруари 2018 г.

Един призрак броди из Европа – това е призракът на комунизма. Така започва произведението, което налага отпечатък на историческите събития след средата на XIX век.

Първото издание на “Манифест на комунистическата партия” се появява на 21 февруари 1848 година. Отпечатано е в Лондон. След излизането му светът вече няма как да е същия, най-малкото заради идеите, които са залегнали в него. В средата на XIX век в Европа кипи индустриалната революция. Новите машини освен да повишат производителността и да помогнат на човек в труда му, се оказват и катализатор на чисто човешки процеси. Не е чудно, че точно в това време се появява и идеологията на комунизма, която търси решение на изключително острия проблем с разслояването в обществото.

Творбата на Маркс и Енгелс, които сме свикнали грешно да наричаме комунисти (всъщност, те може и да изповядват комунистическите идеали, но са просто философи и икономисти), е препечатвана много пъти. Превеждана е на всички езици по света. По същество това е трактат, който разглежда състоянието на социалните и икономически отношения в буржоазните общества. И освен това предлага една алтернатива за налагане на по-справедливо обществено съществуване.

В “Манифеста” са изложени начините, по които пролетариите следва да вземат властта. Точно са формулирани и стъпките, през които трябва да премине една такава социална революция – от диктатурата на пролетариата, до формирането на “асоциация на индивидите”. Не само това, “Манифестът” разглежда и критикува консервативният буржоазен социализъм и прави съпоставка между утопичния социализъм и комунизма. Не, не бъркаме – Маркс и Енгелс са идеолози на комунизма и от тяхна гледна точка социалистите са “в противниковия лагер”. Потвърждението може да намерите на страниците на “Манифеста”.

170 години след появата на “Манифеста”, днес в света има официално 4 държави, които по конституция са комунистически – Китай, Виетнам, Лаос и Куба. Северна Корея развива свой тип комунизъм, основан на идеологията, сътворена от Ким Ир Сен и наричана "чучхе".  Други 7 държави пък са записали в конституциите си, че са държави, които се стремят към формиране на социалистически тип обществен строй. Сред тия 7 държави са Индия и Португалия. След като България е преминала през този тип обществени отношения, ще ни прозвучи малко нелогично, но двете държави с най-многобройно население – Китай и Индия – открито се стремят към изграждане на комунистически тип общества.

Всъщност, мнозина анализатори и учени днес признават, че Маркс е бил прав в прозренията си за бъдещето на обществено – икономическите отношения. Преди повече от век и половина той успява да предвиди периодичните икономически кризи в света на капитала, както и да достигне до идеята за глобализацията и глобалните пазарни отношения.

Манифест на комунистическата партия” присъства в почти всички класации, които се опитват да намерят книгите, оказали значимо влияние в човешката история.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...