7 януари 2019 г.


Всъщност, Исус не е приел "кръщение", а е извършил ритуалното за евреите умиване и в гръцкия оригинал на Евангелията, при описване на кръщаването на Христос, е използвана думата βáπτισμα (баптизма) — “потапяне във вода, измиване”.

Думата “кръщене” се оказва сродна на думата “кръст”, но само в славянските езици. Вероятно преводачите на библейските текстове са избрали този вариант, защото обредът по потапянето в светената вода е предшестван от кръстния знак и това действие се е закрепило в съзнанието на ранните славяни-езичници, приели вярата в Христа.Кръщението като обред получава това си наименование, така да се каже "рекурсивно".

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...