28 август 2015 г.

Израелски учени изпекоха питка от див ечемик. Те са използвали "кухненски инвентар", с какъвто са разполагали древните хора, населявали долината на река Йордан преди около 12 500 години.

“Още преди десетилетия археолози забелязват по някои склонове на хълмове в Югоизточна Азия конични вдлъбнатини, за които досега нямаше обяснение, какво е било предназначението им. Предположихме, че са използвани като древна форма на съдове, в които да се смила брашно”, разказва Мордехай Кисльов от Университета Бар-Илан в Рамат Ган.

За да проверят правилността на хипотезата си, учените реконструират целия цикъл на производството на хляб през каменната епоха, започвайки от събирането на зърното. За целта си изработват цял набор “кухненски” инвентар от онова време – съдове, сито, пръти за счукване на зърното, пещ и най-различни други инструменти, подобни на онези, които са открити при разкопки на мястото на древното поселение Хузук Муса.

Интересно е, че процесът на смилане на брашното преминава през няколко етапа, като се използват различни по размер съдове и пръти за счукването. Подобно на етапите от по-грубо към по-фино смилане на брашното в съвременните фабрики, древните хора също са смилали зърното на няколко етапа, до получаването на фино брашно.

Изпечената върху дървени въглища и каменна плоча питка – по “технологията” от каменната епоха – се оказва напълно годна за ядене, разказват учените.
Археолозите смятат експеримента си като доказателство, че човечеството се е научило и е пекло хляб от диворастящи зърнени култури още преди 12 500 години, т.е. приблизително три хиляди години преди времето, от което датират първите свидетелства за зараждането на земеделието и отглеждането на домашни животни.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...