9 юли 2015 г.

Хората стареят с различна скорост и реалната им (биологична) възраст може в пъти да се различава от календарната. До този извод са достигнали геронтолози от Кралския колеж в Лондон и Университета Дюк в САЩ.

В продължение на 12 години те наблюдават над 1000 души, които са родени през 1972-73 година в новозеландския град Данадин. Изготвен е списък от 18 биологични маркери, които отразяват реалната възраст на отделния човек. Сред маркерите са функционирането на бъбреците и черния дроб, нивото на холестерин в кръвта, състоянието на сърдечно-съдовата система и други. Динамиката в промяната на тези маркери е измервана, когато участващите в наблюдението са на възраст 26, 32 и 38 години.

Резултатите сочат, че биологичната възраст на 38-годишните може да варира между 28 и 61 години. Освен това се оказва, че някои хора за 12 години практически не са остарели, докато други – напротив – за всяка изживяна календарна година биологично са остарявали с почти три години.

След това учените се опитват да разберат, доколко външността съответства на реалната възраст на човек. За целта са помолили студенти от Университета Дюк да определят по снимките на 38-годишните жители на Данадин на колко години им изглеждат. Става ясно, че биологично по-старите хора се възприемат като такива и на снимките. Геронтолозите отбелязват, че не са очаквали да открият толкова значителни разлики в биологичната възраст на толкова ранен етап от човешкия живот.

Откритието може да стане още една крачка по пътя към главната цел – работа по самия процес на стареене, а не борба с неговите прояви под формата на различни заболявания.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...