30 март 2019 г.


Международен екип от учени предлага нова хипотеза за причините, довели до появата на златото и другите тежки метали в галактиката ни. Според тях, тежките елементи е възможно да са възникнали в резултат от сливането на две неутронни звезди.

Идеята, че златото и другите тежки метали са „долетели“ на земята от космическото пространство, не е нова. Науката е наясно, че в недрата на нормалните звезди се синтезират химически елементи до групата на желязото. За по-тежките елементи е необходимо атомно ядро да се слее с неутрон, за да се формира по-тежко ядро. Този вид термоядрена реакция се нарича поглъщане на неутрони.

Засега в средите на експертите не стихват дебатите, къде точно „се раждат“ основната част от тежките елементи. Някои предполагат, че това се случва вътре в разрушаващите се свръхнови звезди. Други са на мнение, че поглъщането на неутрони е реакция, която се случва по време на сливането на неутронни звезди – процес, който буквално разтърсва Вселената. Елементи като златото, европия – изобщо, металите, по-тежки от желязото – се синтезират чрез бързото поглъщане на неутрони, при което атомното ядро бързо поглъща неутрони до достигане на стабилни форми, и преди да се формират изотопи, податливи на радиоактивно полуразпадане.
Сега, по всичко личи, че са открити доказателства, които подкрепят втората хипотеза.

В края на миналата година специалистите от LIGO и Virgo за пръв път успяха да регистрират гравитационните вълни, които са свидетелство за сливането на две неутронни звезди, намиращи се на разстояние 85-160 милиона светлинни години от Земята. Още тогава учените заявиха, че това ще даде възможност не само да обогатим познанията си за строежа на неутронните звезди, но и да научим повече за произхода на тежките химически елементи.Използвайки данните, събрани в резултат на миналогодишните наблюдения, астрофизиците са достигнали до извода, че по време на сливането на неутронни звезди следва да се синтезират и големи количества тежки метали. Например, според изчисленията им, в резултат на едно такова сливане може да се формира количество европий, съпоставимо по маса с 1 до 5 пъти масата на Земята. Златото, синтезирано в такова сливане, пък може да се оцени на 3 до 13 пъти масата на Земята. Ако наблюдаваното през 2017 година сливане на неутронни звезди е протичало по „нормалния“ сценарий, то това много добре обяснява количеството европий в мащабите на Млечния път.

-----------
За още новини харесайте страницата ни във Facebook>>>


0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...