13 юли 2015 г.

Твърденията, че глобалното затопляне се “забавя” от началото на века накара учените да се чувстват “в небрано лозе”. Понеже не успяваха да обяснят на какво се дължи наблюдаваната “пауза” в климатичните промени, специалистите трябваше да понесат доста удари от настроените скептично спрямо промените в климата, които веднага взеха на въоръжение доводите за “забавеното затопляне”.
Действително ли затоплянето е спряло? Вероятно не. През последните дни учени от САЩ опровергават това твърдение, като стигат до заключението, че наблюдаваното забавяне всъщност се дължи на некоректни данни. Последното изследване на NASA дава още едно обяснение за “паузата” – предизвиканото затопляне от парниковите газове се поема от водите на Тихия и Индийския океан.

През ХХ век повърхностните температури на водите на световния океан се покачват в резултат на повишената концентрация на парникови газове в атмосферата. Няколко издания обаче излизат със съобщения, че въпреки продължаващата тенденция в покачване на концентрацията на парникови газове в атмосферата, от 2003 година насам се наблюдава застой в покачването на повърхностната температура в глобален мащаб, а в някои случаи се отчита дори захлаждане.

За да установят какво точно се случва от NASA провеждат анализ на водите непосредствено под повърхността на Световния океан. Данните показват, че водата всъщност е повишила температурата си.
Съобщение за резултатите от изследването е публикувано в списание Science. Анализът е извършен върху наблюдения от последните две десетилетия и сочи, че допълнителната топлина на Земята е поета и разпределена във водите на най-големите басейни на планетата – Тихия и Индийския океан. Учените твърдят, че “охлаждането в 100-метровия повърхностен пояс на водите в Тихия океан се компенсира от затоплянето на водите в пояса между 100-300 метра дълбочина на Индийския и Тихия океан”.

“Заключението ни е, че се потвърждава предположението, че повърхностният слой (на дълбочина от 0 до 300 метра) на Индо-тихоокеанските води регулира температурите през последните 20 години и може да се смята за основната причина за наблюдаваната в момента “пауза” в глобалното затопляне”, пишат в статията от NASA.

Макар че мнозинството от специалистите, а и от широката общественост, да приемат, че глобалното затопляне е факт, наличието на т.нар. “забавяне” дава повод за нови дебати по темата. Предишни изследвания се опитваха да обяснят наблюдаваната “пауза” чрез различни компютърни модели. Новото проучване подхожда по друг начин, като учените смятат, че данните, с които разполагат, пряко и категорично доказват правотата на извода им, че “Тихия и Индийския океан са поели “липсващата” топлина от атмосферата”.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Може да ви е интересно...